Chladivá

INOVÁCIA KOMPRESORA NA CHLADIVO R718

18/4/2023, PT, SZ CHKT

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 4.

21/12/2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 3.

21/12/2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 2.

21/12/2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 1.

21/12/2022, Ing. Libor Novák, Ing. Jakub Hojnoš

Vypúšťanie propánu do prostredia

27/9/2022, PT, SZ CHKT

Obehové hospodárstvo s chladivami

1/6/2021, PT, SZ CHKT

Chladivá nie sú spotrebný tovar!

1/6/2021, PT, SZ CHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche v 4.Q 2020

31/3/2021, preložil PT, SZ CHKT

Oceníme zhodnotenie chladiva

1/3/2021, PT, SZ CHKT

Oceníme zhodnotenie chladiva

18/3/2020, PT, SZCHKT

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

27/9/2019, Podľa AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE, preložil Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

24/5/2019, PT, SZ CHKT

Oceníme zhodnotenie chladiva

27/3/2019, PT, SZ CHKT

Ilegálny dovoz chladív

23/1/2019, PT, SZ CHKT

Prírodné chladivá - CO2 v TČ

3/1/2012, Havelský Václav

Prírodné chladivá 1 - CO2

19/2/2011, SZ CHKT Rovinka

Učebné texty - Otázky a odpovede

6/11/2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Náhrady chladív

6/11/2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Systém zberu chladív

6/11/2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Právne predpisy

6/11/2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Ekologické vplyvy

6/11/2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Úvod

6/11/2009, Peter Tomlein

150 výročie amoniaku

1/6/2009, Peter Tomlein

Výkonný výbor IIR

1/6/2008, Peter Tomlein

Recyklácia zmesí chladív

1/10/2007, Peter Tomlein

Recyklácia chladív na Slovensku

1/10/2007, Peter Tomlein

Stratégia výstupu z chladiva R22

1/8/2007, Peter Tomlein

Ako je to s chladivom CO2?

1/8/2007, Peter Tomlein