Vzdelávanie

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

14.8.2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

Kombinovali sme online a prezenčnú formu

Neúspešnosť je stále vysoká!

Z 12 účastníkov traja neprišli, uspelo 6, z ktorých štyria boli posunutí do nižšej kategórie. Základný problém je, že záujemcovia sa hlásia na kategóriu I, aj keď reálne s chladiacimi okruhmi nad 5 ton CO2 ekvivalent nepracujú a potrebné znalosti, zručnosti nemajú. Často im chýbajú znalosti o komponentoch, ktoré sa používajú v okruhoch...

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

EHPA s Frankom Gerardom  z EC 19. apríla 2021

Porada sa zamerala na potrebu vzdelávaní inštalatérov TČ pri vízii štvornásobného počtu inštalácií do roku 2030. Doterajšie systémy v členských štátoch sú zväčšia povinné len v prípade inštalácií dotovaných TČ, podobne ako je to aj na Slovensku. Nie je zabezpečený prehľad vzdelávacích, prípadne certifikačných organizácií a popisy...

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

V poradí štvrté školenia a skúšky boli online

Online neúspešnosť je vyššia!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Marci a apríli 2021 prebehli v poradí už štvrté a piate školenia a skúšky online. Na marcovom školení s celkom 37 uchádzačmi bolo:

 • 10 uchádzačov o kategóriu II, z ktorých jeden neuspel a štyria skončili bez alternatívnych chladív
 • 27 uchádzačov o kategóriu I, z ktorých 9 neuspelo, o kategóriu...

Profesor Ing. Jiří Petrák, CSc., ČVÚT, SjF, Praha

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Profesor Ing. Jiří Petrák, CSc., ČVÚT, SjF, Praha

1938 - 2021†

Ostane vzácnym príkladom skvelého učiteľa

            Prof. Petrák patril do silnej generácieprofesorov Chlumského, Dvořáka a iných, ktorí zanechali za sebou výraznú vedeckú, odbornú, publikačnú stopu, ktorú Prof. Petrák ďalej rozvíjal a tiež prenášal do praxe a stal sa výraznou osobnosťou v našom odbore. 

            Do chladenia zasvätil aj mnohých slovenských inžinierov, ktorí študovali...

Z výkonného výboru IIR online 4. júna 2021

4.6.2021, PT, SZ CHKT

Z výkonného výboru IIR online 4. júna 2021

 

Výkonný výbor IIR pozostávajúci zo zástupcov členských krajín z celého sveta rokoval ako zvyčajne dvojjazyčne F/A. Schváli všetky predložené dokumenty vrátane príjmov a výdavkov za rok 2020 a plánu na rok 2021. Celkom 40 účastníkov si vypočulo kandidatúru krajín USA a Južnej Kóree na organizáciu kongresu 2027.

Účastníci online výkonného výboru IIR 

 

Hospodárenie IIR

IIR má v Paríži vlastnú budovu, ktorú...

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

Štyri krát za prvý polrok 2021 

            17. apríla bola úspešnosť na skúškach opäť nízka. Z celkom 45 uchádzačov traja odstúpili, jedenásť nespravilo,  osemnásť bolo posunutých do nižšej kategórie. Dvanásť uchádzačov bolo úspešných a získali najvyššiu kategóriuvrátane alternatívnych chladív. Ukazuje sa, že súčasná doba , technická úroveň, spoľahlivosť chladiacich okruhov si vyžaduje...

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

V poradí štvrté školenia a skúšky boli online

Online neúspešnosť je vyššia!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Marci a apríli 2021 prebehli v poradí už štvrté a piate školenia a skúšky online. Na marcovom školení s celkom 37 uchádzačmi bolo:

 • 10 uchádzačov o kategóriu II, z ktorých jeden neuspel a štyria skončili bez alternatívnych chladív
 • 27 uchádzačov o kategóriu I, z ktorých 9...

TERMÍNY A POJMY V CHLADENÍ

1.6.2021, PT, SZ CHKT

TERMÍNY A POJMY V CHLADENÍ

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. učebné texty SZ CHKT Rovinka

 

V učebnici s názvom „Chladiace okruhy s halogénovými chladivami“, ktorú sme vydali v roku 2010, je kapitola - komponenty chladiaceho okruhu -, ktorú dopĺňame o termíny a pojmy podľa STN EN 378 1-4:2016.             

Rozdeľovače

Rozdeľujú chladivo do viacerých sekcií alebo viacerých výparníkov. Ak sa použije na ich zaplavovanie chladivom jeden expanzný ventil, musí sa expandované...

Otvorenie novej skúšobne SZÚ na tepelné čerpadlá a chladiacu techniku

25.5.2021, PT, SZ CHKT

Otvorenie novej skúšobne SZÚ na tepelné čerpadlá a chladiacu techniku

Online 25. mája 2021

SZÚ Brno založený v roku 1965 patrí pod Ministerstvo priemyslu a obchodu. Certifikáty vydali pre 40 krajín. SZÚ je členom TIC a EHPA. Má 130 zamestnancov a za rok 2020 vyskúšali 1933 výrobkov, vydali 2878 certifikátov preškolili 655 osôb. 

Je to k nám druhá najbližšia skúšobňa tepelných čerpadiel po Arsenal Viedeň.  Po výstavbe troch nových klimatických komôr s novou...

PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE pre chladiarenské odbory

14.5.2021, Mgr. Róbert Pallya

PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE

pre chladiarenské odbory

 

Mgr. Róbert Pallya, Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Centrum OVP pre chladiacu a klimatizačnú techniku

 

Štúdijné, učebné a pomaturitné odbory:

 

 • 4 – ročný študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení - denné štúdium, absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie. Tento odbor je v systéme duálneho...

Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

1.5.2021, PT, SZ CHKT

Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

            Európou prebieha vlna pripomienkovania nariadení o F plynoch. Pripomienky sústreďuje nemecká organizácia Okorecherche. Okrem členských štátov pripomienkujú asociácie za výrobcov, prevádzkovateľov rôznych druhov zariadení, ktoré využívajú chladiace okruhy a tiež asociácia združujúca servisné, montážne firmy. Stručne uvádzame výpis pripomenok za organizácie SZ CHKT, AREA,...

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 2.časť

1.4.2021, PT, SZ CHKT

Hľadanie v tabuľkách

Pokiaľ hľadáme v tabuľkách chladív teploty podľa tlaku, alebo počítame tlakové pomery, tak sa používajú absolútne tlaky.

Pri vákuovaní chladiaceho okruhu sa dosahujú tlaky blízko absolútneho vákua a preto sa používajú tlakomery  so stupnicou v pascaloch, mili, mikro baroch a podobne.

Obrázok Rýchlosť poklesu tlaku v závislosti od miesta vákuovania je najrýchlejšia pri súčasnom vákuovaní zo sacej i výtlačnej strany

 

Vákuovanie...

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 1.časť

1.4.2021, PT, SZ CHKT

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., úvod do vákuovania podľa učebných textov SZ CHKT

 

            Najefektívnejším spôsobom na odstránenie vlhkosti zo systému, je nechať ju zovrieť v hlbokom vákuu. Po vyčerpaní pár s obsahom vlhkosti zo systému a naplnení chladiva, zbytkovú vlhkosť uviaznutú v mŕtvych priestoroch odstráni postupne filterdehydrátor.

Vákuovanie  chladiaceho okruhu znamená odčerpanie vzduchu a vlhkosti z okruhu....

Prečo sa tepelné tepelné čerpadlá nemajú predimemzovávať

1.4.2021, PT, SZ CHKT

Prečo sa tepelné tepelné čerpadlá

nemajú predimemzovávať

Tepelné čerpadlá sú vyhľadávanou technológiou aj vzhľadom na to, že v rámci projetu Zelená domácnostiam I a II sú dotované. Dotácia sa odvíja o veľkosti inštalovaného výkonu tepelného čerpadla. To logicky nabáda uchádzača o dotáciu žiadať vyšší výkon tepelného čerpadla, než aký je potrebný, vypčítaný zodpovedajúco tepelným stratám jeho domu.

Medzi certifikovaných inštalatérov...

Vyhodnotenie uznesení z 26. online valného zhromaždenia SZ CHKT

3.3.2021, PT, SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 26. online valného zhromaždenia SZ CHKT z 27. marca 2020

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPKa pod.)
 • Pripomienkovali sme  návrhy AREA na revíziu Nariadení o F plynoch
 • Pripomienkovali sme  vzťah zákonov 75 a 286 vo...

ONLINE ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

3.3.2021, PT, SZ CHKT

Online zasadnutie predstavenstva Zväzu

3.3.2021 video konferencia

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Ivan Lobík, Róbert Pallya,Jozef Kováč, V. Orovnický

Rozšírené predstavenstvo: P. Tomlein, Ospravedlnení: Viktor Beláň,

 

Program:

 1. Príprava 27. valného zhromaždenia SZ CHKT 26.marca 2021 na Inchebe
 2. Účet za rok 2020 a rozpočet na rok 2021,prehľad nedoplatkov členov Zväzu
 3. Hodnotenie činnosti za rok 2020 a zámery na rok 2021. Ocenenia osobností, výrobkov, realizácií 
 4. Realizácia...

Pravidelné kontroly vykurovacích a klimatizačných zariadení

1.3.2021, PT, SZ CHKT

Pravidelné kontroly vykurovacích a klimatizačných zariadení

Nové pravidlá nájdete na www.slov-lex.sk

            V podstate si treba všimnúť zmeny voči doteraz platnému zákonu č. 314/2012 Z.z. Ide najmä o začlenenie tepelných čerpadiel medzi vykurovacie zariadenia s povinnosťou pravidelnej kontroly od inštalovaného menovitého výkonu 70 kW.  V prípade, že ide o budovu s inštalovaným systémom BACS,kontroly sa vykonávať nemusia, pretože potrebné merania...

Náš jubilant Bc. Jaroslav Zoldfay

1.3.2021, PT, SZ CHKT

Jaro sa narodil, chodil do školy, oženil sa, mal deti, bol synom, otcom, strýkom, učiteľom, priateľom, živnostníkom, remeselníkom, majstrom a popri tom veľkým športovcom. Známe sú jeho úspechy v cyklistike, rád lyžuje, cestuje a zabáva svoje okolie. Neskôr mu narástly fúzy a stal sa naším lektorom. Mal rád O plyny, neskôr F plyny a  postupne si obľúbil aj vybrané prírodné plyny. 

Huncútstvo,  nákazlivý smiech, nekonečný hlad, spomienky na minulosť,  opozícia súčastnosti a vlastná vízia budúcnosti a to všetko prepletené vtipmi sa stali povestné.