Inštrukcie pre autorov

Šablóna dokumentu príspevku

5.7.2020, SZ CHKT

Inštrukcie pre autorov prezentujúcich svoje príspevky

5.7.2020, SZ CHKT

Konferencia

CHLADIACE OKRUHY, CHLADIVÁ, KOMPONENTY

INŠTRUKCIE PRE AUTOROV

PREZENTUJÚCICH SVOJE PRÍSPEVKY

(Čítajte, prosím pozorne a dodržujte inštrukcie)

  1. Príspevok musí byť prezentovaný v jazyku slovenskom alebo českom. 
  2. Dostavte sa, prosím aspoň 15 minút pred začiatkom rokovania v sekcii na tzv. Pre-sekciové stretnutie s predsedom Vašej sekcie. Pripravte si svoje materiály a technické prostriedky (notebook, kľúč/CD-ROM, svetelné pero, mikrofón, video, fólie, a pod.)...