Chladenie

Zdenka a Peter tentokrát o klimatizácii

10.6.2024
Chladenie

Certifikát Excelentnosti pre Zdenku Bukovinovú

10.6.2024
Chladenie

Základný kurz na prácu s chladivami ponúka zručnosti

10.6.2024
Chladenie

Ocenenie „Chladenie 2024“ získala spoločnosť, Ditl Metal s.r.o.

6.5.2024
Chladenie

Ejektorové chladenie s využitím gravitačného princípu

6.5.2024
Chladenie

Školiace pracovisko Klimamarket je v permanentnej činnosti

6.5.2024
Chladenie

REKONŠTRUKCIA ZDROJA CHLADU – ĽADOVÁ PLOCHA

6.5.2024
Chladenie

Zdenka a Peter tentokrát o sériových a paralelných výparníkoch

11.4.2024
Chladenie

DIFÚZNY ABSORPČNÝ CHLADIČ S POUŽITÍM DOSKOVÉHO VÝMENNÍKA TEPLA AKO GENERÁTORA

11.4.2024
Chladenie

ODVLHČOVANIE VZDUCHU ZVYŠUJE ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ CHLADENIA

11.4.2024
Chladenie

Zdenka a Peter tentokrát o zberači a akumulátore chladiaceho okruhu

4.4.2024
Chladenie

Odporúčaný cenník prác chladiara prediskutovaný valným zhromaždením 2023

4.4.2024
Chladenie

Online školenie k štatistike chladív a tepelných čerpadiel

4.4.2024
Chladenie

Oceníme zhodnotenie chladiva

4.4.2024
Chladenie

Komerčné chladenie, komfortné chladenie a vykurovanie v jednom systéme - Conveni-Pack s prírodným chladivom CO2

7.2.2024
Chladenie Vykurovanie

Veková štruktúra členov SZ CHKT a registrovaných odborníkov

11.12.2023
Chladenie

Zostavovanie chladiacich okruhov si vyskúšali aj študenti STU, SjF ÚESZ

13.10.2023
Chladenie

Zdenka a Peter tentokrát o skladačkách chladiacich okruhov

13.10.2023
Chladenie

NAJ realizácia chladenia, klimatizácie, vykurovania

13.10.2023
Chladenie Podujatia

Rozumiete globálnemu otepľovaniu?

13.10.2023
Chladenie

Booster systém s chladivom CO2, s paralelným (Eco) kompresorom

4.8.2023
Chladenie

Vykurovanie a chladenie s čistými uhľovodíkmi podľa Euramonnu

4.8.2023
Chladenie

Vykurovanie a chladenie podľa členských štátov EÚ podľa Eurostatu

4.8.2023
Chladenie

PRÁCA TECHNICKEJ KOMISIE PRI SÚTN č. 81, časť 2

4.8.2023
Chladenie

PRÁCA TECHNICKEJ KOMISIE PRI SÚTN č. 81, časť 1

4.8.2023
Chladenie

Partnerstvo Carrier a Viessmann

22.6.2023
Chladenie

Svetový deň chladenia v kampani za nízkouhlíkové chladenie a vykurovanie

22.6.2023
Chladenie

Skúšky v Štúrove pre odborníkov z Maďarska

22.6.2023
Chladenie Vzdelávanie

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ - časť 2 Elektrotechnické vzdelanie chladiara

22.6.2023
Chladenie Vzdelávanie

Zdenka a Peter tentokrát o CO2 v školiacom pracovisku, časť 2

21.6.2023
Chladenie

Zdenka a Peter tentokrát o CO2 v školiacom pracovisku, časť 1

21.6.2023
Chladenie

Odporúčaný cenník prác chladiara prediskutovaný valným zhromaždením

7.6.2023
Chladenie

Nestor chladiarov Vojtech Maguľák stále duchom mladý tvorca má 70 rokov

7.6.2023
Chladenie

PONUKA VZDELÁVANIA PRE CHLADIARENSKÉ ODBORY

6.6.2023
Chladenie

Naša chladiarka Zdenka Bukovinová

6.6.2023
Chladenie

ZÁKLADY PRÁCE S CHLADIVAMI

21.4.2023
Chladenie Vzdelávanie

SV IIR potenciál spolupráce medzi VVVTZ a výrobnými podnikmi

18.4.2023
Chladenie

Worldskills na výstave Chillventa 2022

18.4.2023
Chladenie

Súťaž chladiarov na Chillvente pod patronátom BIV

18.4.2023
Chladenie

Odporúčaný cenník prác chladiara na schválenie valným zhromaždením

24.3.2023
Chladenie

Špeciálna chladnička chladí gama detektory na 90 K

31.1.2023
Chladenie

CHLADENIE 2023 - EKOSERVIS 2023

31.1.2023
Chladenie

Týždeň zelených budov – príklady priťahujú

31.1.2023
Chladenie

Systémy skladovania fluktuačne vyrobenej tepelnej energie (TES) podľa IIR

31.1.2023
Chladenie

Radovanov tester na expanzné ventily sa už vyrába

31.1.2023
Chladenie

Komponenty a alternatívne chladivá

21.12.2022
Chladenie

Energetická náročnosť budov

1.12.2022
Chladenie

Porovnanie COP a objemovej chladivosti podľa Euroklimat

24.11.2022
Chladenie

Exportné fórum MZV s okrúhlymi stolmi s emotívnou diskusiou v Šamoríne

27.10.2022
Chladenie

Fórum horľavých chladív v Šamoríne

26.10.2022
Chladenie

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 3.

19.10.2022
Chladenie Tepelné čerpadlá

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 2.

19.10.2022
Chladenie Tepelné čerpadlá

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 1.

19.10.2022
Chladenie Tepelné čerpadlá

Tradičné preteky na motokárach počas konferencie

18.10.2022
Chladenie

Predbežný program servisnej konferencie v Šamoríne

18.10.2022
Chladenie

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

18.10.2022
Chladenie

Dobrá správa je, že pribúdajú mladí odborníci

18.10.2022
Chladenie

Chladiče kvapalín na Chillvente s rôznym zabezpečením ochrany

11.10.2022
Chladenie

Chladivá podľa výrobcov kompresorov na Chillvente

11.10.2022
Chladenie

Čo nového bolo v chladivách a komponentoch na Chillvente 2022

11.10.2022
Chladenie

Slovenské zastúpenie na Chillvente 2022

11.10.2022
Chladenie

ISIB obchodné rokovania v Budapešti

20.9.2022
Chladenie

Sklenené paláce a ejektorové chladenie

17.8.2022
Chladenie

Stretnutie architektov na Pontoone

17.8.2022
Chladenie

Ambiciózne energetické plány miest

17.8.2022
Chladenie

SV IIR SA PREZENTOVALO V TRONDHEIME - časť 1.

30.6.2022
Chladenie

Svetový deň chladenia

26.6.2022
Chladenie

INOVÁCIA KOMPRESORA NA CHLADIVO R718 - Z konferencie IIR GL v Trondheime

12.6.2022
Chladenie

Expandér kompresor v transkritickom obehu s CO2

12.6.2022
Chladenie

Ako sa zbaviť tepla v mestách?

31.5.2022
Chladenie

Znižovanie tepelných ziskov v priemysle

31.5.2022
Chladenie

Centralizované versus decentralizované systémy

31.5.2022
Chladenie

Vizualizácia zrieďovania úniku

31.5.2022
Chladenie

Návrhy európskej komisie na zmeny v nariadení od roku 2024

31.5.2022
Chladenie

Základná koncepcia ejektorového chladenia v novom dizajne

28.4.2022
Chladenie

Stretnutie na expertnej úrovni v našom odbore prezenčne

27.4.2022
Chladenie

Perspektíva domáceho chladenia

16.11.2021
Chladenie

RIEŠENIE PROBLEMATIKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PRI SKLADOVANÍ A APLIKÁCII NOVÝCH CHLADÍV

16.11.2021
Chladenie

STN EN 378 -1 verzus vyhláška 94/2004 verzia 225/2012 Z.z.

16.11.2021
Chladenie

HFO chladivo R1234ze sa môže meniť na R23!

16.11.2021
Chladenie

Chladivo R473A ako možná náhrada za chladivo R23

16.11.2021
Chladenie

Odkaz GreenCool – minimalizujme tvorbu TFA

16.11.2021
Chladenie

R32 v ohrození

16.11.2021
Chladenie

Ing. Milan Kozický jeden zo zakladateľov Zväzu má 60 rokov

16.11.2021
Chladenie

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

16.11.2021
Chladenie

Vývoj počtu registrovaných odborníkov a členov Zväzu

16.11.2021
Chladenie

MŽP prieskum ku realizácii §5b podľa zákona č. 210/2019 Z.z.

10.9.2021
Chladenie F plyny

136 registrovaných účastníkov na EFCTC webinári o HFC chladivách

3.9.2021
Chladenie

IIR komisie E1 a E2 zasadali online

2.9.2021
Chladenie

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

1.8.2021
Chladenie F plyny

Základná časť výrobkovej značky ATEX

1.8.2021
Chladenie Chladivá

Klasifikácia rizikovej zóny pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

1.8.2021
Chladenie Chladivá

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

1.8.2021
Chladenie Chladivá

V SPP používajú princíp použitý tiež našom web_Leaklogu

1.8.2021
Chladenie Leaklog

Svetový deň chladenia

26.6.2021
Chladenie

APPLIA zorganizovala online poradu s MH, MŽP, NIP, SOI

3.6.2021
Chladenie F plyny

SKSI konferencia o ECB na mieste spotreby – Chladenie a vetranie

1.6.2021
Chladenie

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

1.6.2021
Chladenie Vzdelávanie

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

1.6.2021
Chladenie Vzdelávanie

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

1.6.2021
Chladenie Chladivá

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch

1.6.2021
Chladenie Chladivá

Zvyšovanie účinnosti booster systémov s CO2

1.6.2021
Chladenie Chladivá

TERMÍNY A POJMY V CHLADENÍ

1.6.2021
Chladenie Vzdelávanie

Otvorenie novej skúšobne SZÚ na tepelné čerpadlá a chladiacu techniku

25.5.2021
Chladenie Vykurovanie Vzdelávanie

Skraty v doskových výmenníkoch - prerušenie prietoku kvapaliny naprieč kanálmi

14.5.2021
Chladenie

Výroba doskových výmenníkov tepla

14.5.2021
Chladenie

Výroba rozdeľovačov a zberačov chladiva k rúrkovým výmenníkom

14.5.2021
Chladenie

Výroba, technické riešenia a skúšky rúrkových výmenníkov tepla

14.5.2021
Chladenie

ZÁKLADY VÝMENY TEPLA

14.5.2021
Chladenie

PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE pre chladiarenské odbory

14.5.2021
Chladenie Vzdelávanie

Kalkulačka dovolenej náplne chladiva

12.5.2021
Chladenie Chladivá

Čo je nové vo svete mazania

12.5.2021
Chladenie F plyny

Stropné limity náplní chladív A2L a A3 sú na báze propánu

1.5.2021
Chladenie

Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

1.5.2021
Chladenie Vzdelávanie

Zbytočný poplach s PFAS? Alebo veľa kriku pre nič?

1.4.2021
Chladenie Chladivá

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 2.časť

1.4.2021
Chladenie Vzdelávanie

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 1.časť

1.4.2021
Chladenie Vzdelávanie

OBCHODNÉ MODELY ZALOŽENÉ NA SLUŽBÁCH PRE CHLADENIE A VYKUROVANIE

1.4.2021
Chladenie Vykurovanie

Modulovaný výkon ejektora

1.4.2021
Chladenie

Zlepšenia nadkritických okruhov s CO2

1.4.2021
Chladenie

Karta zamestnania chladiara ISCO-08/7127

1.4.2021
Chladenie

Z rokovania 27. online valného zhromaždenia

26.3.2021
Chladenie

Online valné zhromaždenie o F plynoch v nariadeniach a v zákone

26.3.2021
Chladenie

Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu v roku 2021

26.3.2021
Chladenie

Vyhodnotenie uznesení z 26. online valného zhromaždenia SZ CHKT

3.3.2021
Chladenie Vzdelávanie

ONLINE ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

3.3.2021
Chladenie Vzdelávanie

Pravidelné kontroly vykurovacích a klimatizačných zariadení

1.3.2021
Chladenie Vzdelávanie

Oceníme zhodnotenie chladiva

1.3.2021
Chladenie Chladivá

Sme členmi platformy: Budovy pre Budúcnosť

1.3.2021
Chladenie Vykurovanie

Synergia vykurovania a chladenia s budovami pre budúcnosť

11.2.2021
Chladenie Vykurovanie

EPREL – EKODIZAJ – ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

4.2.2021
Chladenie

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za 3.Q. 2020 – zverejnený v januári

31.1.2021
Chladenie Chladivá

GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP - 3.časť

20.1.2021
Chladenie Vzdelávanie

Sprístupnili sme video o 10. IIR online konferencii Compressors 2021

13.1.2021
Chladenie Vykurovanie

Nasledujúca konferencia IIR v Bratislave

13.1.2021
Chladenie Vzdelávanie

SV IIR sa zapojilo do organizácie konferencie

13.1.2021
Chladenie

Pohľady do sekcií s prístupom pre autorov

13.1.2021
Chladenie

10. konferencia IIR o kompresoroch online - Ako to fungovalo?

13.1.2021
Chladenie

10. konferencia IIR o kompresoroch online

13.1.2021
Chladenie

Online skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

1.1.2021
Chladenie Vzdelávanie

Ekodizajn, energetické štítky a EPREL

1.1.2021
Chladenie

V Španielsku v novembri zachytili 19 ton ilegálneho chladiva

1.1.2021
Chladenie Chladivá

Štúdia phase systém 3 R

1.1.2021
Chladenie

KONVERZIA DEKARBONIZOVANEJ ELEKTRINY NA TEPLO A CHLAD

1.1.2021
Chladenie Vykurovanie Vzdelávanie

Čo prináša zmena v EN 378-4:2016+A1: jún 2019

11.12.2020
Chladenie

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 V. časť

11.12.2020
Chladenie

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 IV. časť

11.12.2020
Chladenie

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 III. časť

11.12.2020
Chladenie

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 II. časť

11.12.2020
Chladenie

TRENDY V SPOTREBE CHLADÍV 2009-2019 I.časť

11.12.2020
Chladenie

Chladiaca reťaz sa mení s chladivami

11.12.2020
Chladenie

Konečné slovo má IBP

4.12.2020
Chladenie

ONLINE ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

4.12.2020
Chladenie Vzdelávanie

Virtuálne školenie a skúšky 21. november 2020 opäť s 30 % neúspešnosťou

21.11.2020
Chladenie Vzdelávanie

Pracoviská virtuálnych skúšok na F plyny

24.10.2020
Chladenie Vzdelávanie

EHPA porady sú online

2.10.2020
Chladenie

ABC otázky pre šikovného chladiara

2.10.2020
Chladenie

ZBERAČ CHLADIVA A PODCHLADENIE

2.10.2020
Chladenie

O požiarnej bezpečnosti s horľavými chladivami

2.10.2020
Chladenie

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 4.

2.10.2020
Chladenie

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 3.

2.10.2020
Chladenie

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 2.

2.10.2020
Chladenie

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 1.

2.10.2020
Chladenie

Medzinárodná servisná konferencia

2.10.2020
Chladenie

Európska komisia uverejnila postup hodnotenia nariadenia o F-plynoch.

2.10.2020
Chladenie

Eurovent: Vetranie je kľúčom k zabráneniu šírenia korónového vírusu v interiéri

2.10.2020
Chladenie Covid-19

Priebeh prezenčných skúšok 26.9.2020

29.9.2020
Chladenie Vzdelávanie

Grafická skúška 26.9.2020 bola už len na tabletoch

26.9.2020
Chladenie Vzdelávanie

Prezenčné skúšky na kategóriu I a II - 26. september 2020

26.9.2020
Chladenie Vzdelávanie

ABC otázky pre šikovného chladiara

21.7.2020
Chladenie Vzdelávanie

Vibračná diagnostika nestačí – izolačný odpor a odpor vinutí

21.7.2020
Chladenie Vzdelávanie

Nahradíme Vašu klimatizáciu?

21.7.2020
Chladenie Vykurovanie

Leaklog má 12 rokov

21.7.2020
Chladenie Vzdelávanie

O ÚNIKU CHLADIVA

21.7.2020
Chladenie

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá

21.7.2020
Chladenie Vzdelávanie

Chillventa 2020 preložená na rok 2022

16.7.2020
Chladenie

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za 1.Q. 2020 – zverejnený v júni

16.7.2020
Chladenie Chladivá

VDT - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov (anuloid)

16.7.2020
Chladenie Vykurovanie

MECHANICKÉ ČISTENIE A DEZINFEKCIA VETRACÍCH SYSTÉMOV A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

25.6.2020
Chladenie

OTÁZKY A ODPOVEDE OHĽADOM KLIMATIZÁCIE a jej vplyvu na šírenie ochorenia Covid 19

25.6.2020
Chladenie Covid-19

MOŽNÉ ŠÍRENIE SA OCHORENIA COVID 19 PROSTREDNÍCTVOM KLIMATIZÁCIE

25.6.2020
Chladenie Covid-19

PROJEKT REAL ALTERNATIVES SKONČIL

29.5.2020
Chladenie

Princípy elektrického merania teploty

7.5.2020
Chladenie

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY pokračovanie článku

6.5.2020
Chladenie Vzdelávanie

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY

6.5.2020
Chladenie Vzdelávanie

Vplyv vlhkosti vzduchu na energetickú efektívnosť chladiaceho okruhu

6.5.2020
Chladenie

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku súvisiace s ochorením COVID 19

6.5.2020
Chladenie Covid-19

Leaklog má 12 rokov

17.4.2020
Chladenie Leaklog

RETROFIT VENTILÁTORA KONDENZÁTORA

15.4.2020
Chladenie Vzdelávanie

Snahy o kalibrácie teplomerov na chladiacom okruhu

15.4.2020
Chladenie

Skúšky v Štúrove

28.3.2020
Chladenie Vzdelávanie

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

18.3.2020
Chladenie Chladivá

Oceníme zhodnotenie chladiva

18.3.2020
Chladenie Chladivá

Lisované spoje Conex

18.3.2020
Chladenie Vzdelávanie

Pevne inštalované detektory

18.3.2020
Chladenie Vzdelávanie

Školenie a skúšky na MobKlim v Púchove

10.3.2020
Chladenie Vzdelávanie

Zo súťaže chladiarov v Česku

28.2.2020
Chladenie Vzdelávanie

Decarb Cities 2020 vo Viedni

25.2.2020
Chladenie Vykurovanie

Teplo z výroby ľadu využívajú na vykurovanie a vzduchotechniku

12.2.2020
Chladenie

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom

12.2.2020
Chladenie Vzdelávanie

SPRÁVA O ILEGÁLNOM OBCHODE

12.2.2020
Chladenie Vzdelávanie

Jubilant Vladimír Kubík (70)

12.2.2020
Chladenie Vzdelávanie

GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP - 2.časť

20.1.2020
Chladenie Vzdelávanie

GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP - 1.časť

20.1.2020
Chladenie

Valné zhromaždenie AREA Brusel

11.10.2019
Chladenie Vzdelávanie

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

27.9.2019
Chladenie Chladivá

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

27.9.2019
Chladenie Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche Posledný prieskum za I.Q. 2019 – zverejnený júl 2019

19.9.2019
Chladenie

Ponuka školení s možnosťou REAL Alternatives 4Life

19.9.2019
Chladenie Vzdelávanie

GlobalFACT

27.8.2019
Chladenie

Ukážka tvorby suchého ľadu 13.6. 2019 v spoločnosti EHOS v Banskej Bystrici

13.6.2019
Chladenie

Rozvrh hodín: R744 24.-26.6.2019, Šamorín

11.6.2019
Chladenie Vzdelávanie

PRAKTICKÉ HODNOTENIE: R744 Podľa projektu Real Alternatives Life

11.6.2019
Chladenie Vzdelávanie

EN 378, EN 13313, CLP, ADR, PED

11.6.2019
Chladenie Vzdelávanie

Stanovisko Zväzu k retrofitom

11.6.2019
Chladenie

Svetový deň chladenia

11.6.2019
Chladenie

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

24.5.2019
Chladenie Chladivá

Školenie učiteľov v rámci projektu Real Alternatives Life

22.5.2019
Chladenie Vzdelávanie

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

1.5.2019
Chladenie Chladivá

Výzva na predkladanie prednášok na 15. medzinárodnej konferencii

11.4.2019
Chladenie Vzdelávanie

IKKE Rheinhausen Ost workshop

11.4.2019
Chladenie Vzdelávanie

UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

11.4.2019
Chladenie Vzdelávanie

15. servisná konferencia

27.3.2019
Chladenie Vzdelávanie

Chladivo R32 v hybridnej technológii

27.3.2019
Chladenie Vzdelávanie

Plnenie a vypúšťanie CO2

27.3.2019
Chladenie Vzdelávanie

Chladiaci okruh s CO2

27.3.2019
Chladenie Vzdelávanie

Projekt Real Alternatives Life

27.3.2019
Chladenie Vzdelávanie

Dovoz vopred plnených zariadení

27.3.2019
Chladenie

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

27.3.2019
Chladenie Chladivá

Oceníme zhodnotenie chladiva

27.3.2019
Chladenie Chladivá

Recyklácia a regenerácia

23.1.2019
Chladenie Vzdelávanie

Ilegálny dovoz chladív

23.1.2019
Chladenie Chladivá Vzdelávanie

Zo zasadnutia projektu Real Alternatives

11.12.2018
Chladenie Vzdelávanie

Servisné organizácie a elektroodpad

29.11.2018
Chladenie

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

29.11.2018
Chladenie

OD STN EN 779 PO ISO 16890

29.11.2018
Chladenie

EHB a F plyny 3-5.10.2018 v Bukurešti

3.10.2018
Chladenie Vzdelávanie

Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie - Výhľad chladív - 2018

24.9.2018
Chladenie

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

17.8.2018
Chladenie

CO2 systémy sú teraz konkurencieschopné aj v teplejších regiónoch

17.8.2018
Chladenie

Obmedzenie náplne chladiva pre chladiace systémy

17.8.2018
Chladenie

Zákon o odpadoch č. 79/2015

16.8.2018
Chladenie

Používame chladivá R32, HFO, HC. Zvyšujeme tým náhodné požiarne zaťaženie?

16.8.2018
Chladenie

Ilegálny dovoz chladív

16.8.2018
Chladenie

Svetový deň chladenia

16.8.2018
Chladenie

Sľubné chladiace využitie elektrokalorického efektu vo vrstve polyméru

30.7.2018
Chladenie

Nemecko, Švédsko, Rakúsko signalizujú nedostatok chladív

30.7.2018
Chladenie

ZISŤOVANIE A HODNOTENIE ÚNIKOV CHLADIVA

30.6.2018
Chladenie

Merania tvrdosti starších gumených kompenzátorov

30.6.2018
Chladenie

Regulátory a kompenzátory kompenzujú dĺžkovú rozťažnosť. Starnú tvrdnutím

30.6.2018
Chladenie

Odrezať a spájkovať?

30.5.2018
Chladenie

KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA ALTERNATÍVNYCH CHLADÍV ZA R134a a R404A

30.4.2018
Chladenie

Nidec nadobudol obchod s kompresormi korporácie Whirlpool

24.4.2018
Chladenie

Štítky na www.szchkt.org

30.3.2018
Chladenie

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

22.3.2018
Chladenie

Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku

2.3.2018
Chladenie

Zastavte inštalácie s chladivami R404A/R507A

10.2.2018
Chladenie

Zväz sa sťahoval z Rovinky do Šamorína

1.2.2018
Chladenie

Už je to tu! Nie je dosť chladiva! Ceny prudko rastú!

30.11.2017
Chladenie

Nebezpečné chladničky - Známe nešťastia s horľavými chladivami

1.11.2017
Chladenie

Kontroly klimatizačných zariadení podľa zákona č. 314/2012 Z.z.

19.10.2017
Chladenie

S CO2 sa chladí komfortne

27.9.2017
Chladenie